Nero Lite 12.0.01000

Nero Lite 12.0.01000

Nero AG – Freeware
ra khỏi 150 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Những gì là tốt hơn so với miễn phí? Miễn phí mãi mãi! Nero cung cấp cho bạn cơ hội để tận hưởng đĩa dữ liệu nổi tiếng thế giới của Nero đốt cháy và sao chép các tính năng cho một thời gian không giới hạn, hoàn toàn miễn phí!

Thưởng thức dữ liệu cơ bản ghi và sao chép khả năng cho của bạn đĩa CD và DVD từ thương hiệu phương tiện truyền thông kỹ thuật số đáng tin cậy nhất của thế giới, Nero.

Tổng quan

Nero Lite là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Nero AG.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.838 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Nero Lite là 12.0.01000, phát hành vào ngày 03/04/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/10/2007.

Nero Lite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Nero Lite đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Nero Lite!

Cài đặt

người sử dụng 4.838 UpdateStar có Nero Lite cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản